Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


LİSE MATEMATİK DERS KİTAPLARININ DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLENDİRME AÇISINDAN İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı, 2013 yılında yenilenen ortaöğretim matematik programına göre hazırlanan lise matematik ders kitaplarının içeriğinin, diğer disiplinlerle ilişkilendirilme durumunu incelemektir. Betimsel tarama modeline göre hazırlanmış bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın materyali, 2016-2017 eğitim öğretim yılında liselerin dokuzuncu, onuncu, on birinci ve on ikinci sınıflarında okutulan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu (TTKB) tarafından onaylanmış altı adet ders kitabıdır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen veri toplama formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmış olup veriler, ders, ünite, konu ve kazanım şeklinde kodlanarak sınıflandırılmıştır. Ders kitaplarında kullanılan diğer disiplinlerle ilişkilendirmeler kategorize edilerek elde edilen bulgular ve bulgulara ilişkin frekans-yüzde değerleri tablolaştırılarak verilmiştir. Çalışmanın sonunda, lise matematik ders kitaplarının içeriğinde, diğer disiplinlerle ilişkilendirmelerin sayısı altmış beş (f=65) ve ilişkilendirilen disiplin sayısı yedi olup, bu disiplinlerden en çok ilişkilendirilen Fizik (f=33, %50,8), en az ilişkilendirilen ise Psikoloji, Trafik ve İlkyardım (f=1, %1,5) olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Ders Kitabı, Disiplinler Arası İlişkilendirme, Matematik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri