Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


C1 DÜZEYİNDE TÜRKÇE ÖĞRENEN SURİYELİLERİN “GERÇEK” VE “UMUT” KAVRAMLARINA YÜKLEDİĞİ ÇAĞRIŞIMLAR
Türkçe eğitimi, ülkemize göç eden Suriyelilerin sosyal yaşama uyum sağlayabilmesi için bir gerekliliktir. Bu nedenle ilkokuldan üniversiteye kadar birçok farklı basamakta Suriyelilere Türkçe öğretmek için çeşitli girişimler bulunmaktadır. Bu noktada, Suriyelilerin kavramlara yüklediği çağrışımları belirlemek önem kazanmaktadır. Çünkü çağrışım tekniği, dil eğitimiyle sosyal yaşamı bağdaştırır. Bu bağlamda Suriyeli mültecilerin “gerçek” ve “umut” kavramına yükledikleri çağrışımları tespit etmek, eğitimsel olduğu kadar sosyal açıdan da dikkate değerdir. Çünkü ülkemizde yaşayan Suriyeliler bir yandan gerçekle yüzleşmekte, öte yandan da geleceğe ilişkin umut talep etmektedir. Bu nedenle Suriyeliler için “gerçek” ve “umut” sözcükleri yaşamsal bir önem taşımaktadır. Bu iki sözcüğün çağrışımlarının belirlenmesi, hem Türkçe öğretiminde hem de sosyal sorunların çözümünde ön açıcı olabilir. Bu bağlamda araştırmada, C1 düzeyinde Türkçe öğrenen Suriyelilerin “gerçek” ve “umut” kavramlarına yönelik çağrışımlarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, öğrenicilerden “gerçek” ve “umut” kavramlarının kendilerinde uyandırdığı beşer farklı ifadeyi yazmaları istenmiştir. Çalışmanın araştırma grubu, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi TÖMER ve Mersin Üniversitesi TÖMER’de C1 düzeyinde öğrenim gören Suriyeli öğrencilerden oluşmaktadır. Betimsel tarama modelindeki bu araştırmada söz konusu sözcüklerin çağrışımları, frekans ve yüzde alınarak analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Suriyelilere Türkçe Öğretimi, Çağrışım Alanı, Gerçek, Umut.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri