Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA STRATEJİLERİ ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Bu çalışmada, yetenekli öğrencilerin okuma stratejileri konusundaki bilişsel farkındalık odaklı değişkenler bağlamında ele alınmıştır. Üstün zekalı öğrencilerin okur-yazarlıkla ilgili bilişsel farkındalık seviyeleri, okuma ve anlama becerilerinin başarısında önemli bir faktör olarak görülmektedir. Bu nedenle çalışmada üstün yetenekli öğrencilerin okuma stratejileri üst bilişsel farkındalıkları çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modelinde gerçekleştirilen çalışmanın örneklemini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Denizli ilinde bulunan Bilim ve Sanat Merkezine devam eden 5, 6, 7, ve 8. sınıflardan 118 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Mokhtari ve Reichard (2002) tarafından geliştirilen ve Öztürk (2012) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan “Okuma Stratejileri Üst Bilişsel Farkındalık Envanteri" kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar araştırmaya katılan öğrencilerin yüksek düzeyde üst bilişsel okuma farkındalığına sahip olduklarını göstermektedir. Öğrencilerin farkındalık düzeyleri kız öğrenciler lehine anlamlı farklılık göstermektedir. Yetenek alanı bağlamında ise müzik alanındaki öğrencilerin lehine bir farklılık belirlenmiştir. Ayrıca üst bilişsel farkındalığın Bilsem program türüne bağlı olarak farklılık taşımadığı bir diğer sonuçtur. Araştırmanın bir başka sonucu da üst bilişsel okuma farkındalığının sınıf seviyesine göre farklılık göstermesidir.

Anahtar Kelimeler
Okuma, okuma stratejileri, üstbilişsel okuma, üstün yetenekliler.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri