Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


LALE DERE (YALOVA) HAVZASI’NIN JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN JEOMORFOMETRİK ANALİZLERLE İNCELENMESİ
Gelişen teknolojik imkânların getirdiği olanaklar sayesinde, sayısal topografik yöntemler ve jeomorfometrik analizlerle yapılan çalışmalar hızlı, etkin, objektif sonuçlar vermesiyle jeomorfoloji alanına büyük katkılar sağlamaktadır. Bu çalışmada da Lale dere havzasının (Yalova) jeomorfolojik yapısı, gelişimi ve havzanın morfolojisini etkileyen etmen ve süreçler, sayısal topografik ve birçok farklı morfometrik indislerle ele alınmıştır. Bu unsurları incelemek, değerlendirmek ve analiz etmek için CBS teknikleri kullanılarak morfometrik indislerin uygulaması yapılmıştır. Çalışmada kullanılan morfometrik indisler, çizgisel morfometri, alansal morfometri ve relief morfometrisindeki farklı analiz yöntemlerinden oluşmaktadır. Ayrıca havzanın jeomorfometrik analizinde, 1/25000 ölçekli topografya haritasından üretilen sayısal yükselti modeli (SYM) ve SYM üzerinden yapılan mekansal analiz haritaları da kullanılmıştır. Jeomorfometrik analiz sonuçlarına göre, Lale Dere havzası olgunluk safhasında olup, jeomorfolojik gelişiminde flüvyal etkenler ve tektonizma etkin rol oynamıştır. Ancak havzayı alt havzalara ayırdığımızda, jeomorfolojik gelişimde farklılıkların olduğu morfometrik indislerle tespit edilmiştir. Lale dere havzasında belirtilen etken ve süreçlerle delta, vadiler, dağlık alanlar, plato yüzeyi, denizel taraçalar, dik ve eğimli yamaçlar gibi jeomorfolojik unsurlar oluşmuştur.

Anahtar Kelimeler
Havza Jeomorfolojisi, Jeomorfometri, Morfometrik İndisler, CBS, Lale Dere Havzası

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri