Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINI KULLANMA DÜZEYİ İLE ÖĞRENME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
Günümüzde her yaştan insan tarafından kullanılan ve Web 2.0 teknolojilerinin en yaygın olanı sosyal paylaşım ağlarıdır. Sosyal paylaşım ağları; bireylerin kendilerini etkili biçimde ifade edebildikleri aynı zaman da paylaşımda bulunabilecekleri ortamlar sunması açısından bilgi ve iletişim teknolojilerinde önemli bir konuma sahiptir. Sosyal paylaşım ağlarının sahip olduğu söz konusu iletişim ve etkileşim özellikleri, bu ortamlara öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanılabilme potansiyeli kazandırmaktadır. Ayrıca bu teknoloji, hem bireysel hem de grupla öğretim konusunda sanal ortam üzerinde önemli olanaklar sunmaktadır. Öğretimin bireyselleştirilmesi ve daha etkili kullanılması sürecinde, öğrenenlerin öğrenme stilleri gibi bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulması; etkili, verimli ve güdüleyici öğrenmenin gerçekleştirilmesini destekleyen faktörlerden biridir. Bu çalışmada; öğrenme sürecinin bireyler açısından farklılıklar gösteren öğrenme stilleri ile bireylere bireyselleştirilmiş bilgi paylaşım olanakları sunan sosyal paylaşım ağlarını kullanma biçimleri arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Söz konusu amaç doğrultusunda; bu araştırmada, 2012-2013 öğretim yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 318 lisans öğrencisinden oluşan çalışma grubundan, Felder ve Solomon tarafından geliştirilen öğrenme stilleri indeksi ve sosyal paylaşım ağları sormacası aracılığıyla veri toplanmıştır. Çalışmanın bulgularına göre öğrenme stilleri indeksindeki “yaparak” alanına ilişkin ortalama puanlar ile sosyal paylaşım ağları sormaca maddeleri arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (r=.329, p<.001). Ayrıca sormacadaki görsel alana ilişkin maddelerin ortalama puanları ile indeksteki “görsel” alana ilişkin ortalama puanlar arasındaki ilişki incelendiğinde düşük düzeyde pozitif yönlü (r= .172, p<.001) bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Diğer alanlarda ise anlamlı bir ilişkinin olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu çalışma, bireylerin öğrenme stilleri ile sosyal paylaşım ağlarını kullanma biçimleri arasında bir ilişkinin olduğu konusunda fikir vermektedir. Bu ilişkinin daha net belirlenmesi için farklı öğrenme stilleri ölçekleri ve örneklemler dikkate alınarak yeni araştırmaların yapılması önerilmektedir.

Keywords
Sosyal Paylaşım Ağları, Öğrenme Stili, İlişki.

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri