Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BİLGİ YÖNETİMİ UYGULAMA DÜZEYLERİNİN KOBİ’LERİN REKABET ÜSTÜNLÜĞÜNE ETKİSİ: MALATYA İLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), varlıkları itibarıyla ülke ekonomileri için oldukça önemlidir. Küreselleşme ile birlikte yaşanan yoğun rekabet ortamında KOBİ’lerin varlıklarını sürdürebilmeleri için “bilgi” ideal bir faktör haline gelmiştir. Bugün bilgiyi elinde bulunduran ve işletmenin başarısı için bilgi yönetimi uygulamalarından faydalanan KOBİ’ler, rakiplerine göre daha başarılı olmaktadır. Bu çalışmada, KOBİ’lerdeki bilgi yönetimi uygulamalarının, işletmenin rekabet üstünlüğüne olan katkısı ortaya konulacaktır. Çalışma kapsamında bilgi yönetimi nedir, KOBİ’lerde bilgi yönetimi uygulaması ile rekabet üstünlüğü elde edilmiş midir, gibi sorulara cevap aranmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu, Malatya il merkezinde faaliyet gösteren 265 KOBİ’den ulaşılabilen 157 işletme oluşturmuştur. Araştırmada, veri toplama yöntemi olarak kapalı uçlu ve 5’li likert ölçeğinde hazırlanmış sorulardan oluşan anket yöntemi kullanılmıştır. Bilgi yönetimi uygulama düzeyinin, KOBİ’lerin rekabet üstünlüğü sağlamasında bir araç olup olmadığını test etmek amacıyla oluşturulan hipotezler, korelasyon ve regresyon analizine tabi tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Bilgi, Bilgi Yönetimi, KOBİ, Rekabet Üstünlüğü.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri