Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DOĞA VE ÇEVREYE YÜKLEDİĞİ DEĞERLERİN TESPİT EDİLMESİ
Birey, içerisinde bulunduğu doğanın ve çevrenin bir parçasıdır. Doğa gizemli yapısı ile kendi kendini yenileyebilme gücüne sahiptir. Ancak insanların doğaya olan bakışı ve tutumu gelecek nesiller açısından tehdit oluşturmaktadır. Bu bilincin oluşması ve kazandırılması daha küçük yaşlardan itibaren başlamalıdır. Bu noktada sınıf öğretmenleri önemli hale gelmektedir. Sınıf öğretmenlerinin doğa ve çevreye yönelik sahip olduğu değer ve tutumlar öğrencilerine bilinç kazandırma açısından önemlidir. Araştırmanın amacı da sınıf öğretmenlerinin doğa ve çevreye yükledikleri değer algılarını ortaya koymaktır. Araştırmada, doğa ve çevreye yönelik algıları ortaya koyabilmek için nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik yöntem tercih edilmiştir. Çalışma kapsamında Isparta il merkezinde görev yapmakta olan 20 sınıf öğretmeni ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş ve toplanan verilere içerik analizi yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Görüşme Formu” kullanılmıştır. Bu doğrultuda güvenirliği sağlamak amacıyla 3 uzman görüşüne başvurulmuştur. Güvenirlik, Miles ve Huberman’ın formülü kullanılarak hesaplanmış ve bu araştırma için ise güvenirlik katsayısı 0,92 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, sınıf öğretmenleri doğayı yaşam alanı ve huzur kaynağı olarak görmekte, çevreyi temiz tutarak ve bilinçli davranarak hareket etmek gerektiğine inanmaktadırlar. Ayrıca, sınıf öğretmenleri doğa sevgisinin daha çok içgüdüsel olduğunu, davranışlarıyla öğrencilerine örnek olunması gerektiğini belirtmektedirler. Nitekim sınıf öğretmenleri, insana duyulan saygı gibi doğaya da saygı duyulması gerektiğine inanmaktadırlar.

Keywords
Doğa ve çevre sevgisi, değer eğitimi, duyarlılık, sınıf öğretmeni

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri