Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DOĞA VE ÇEVREYE YÜKLEDİĞİ DEĞERLERİN TESPİT EDİLMESİ
Birey, içerisinde bulunduğu doğanın ve çevrenin bir parçasıdır. Doğa gizemli yapısı ile kendi kendini yenileyebilme gücüne sahiptir. Ancak insanların doğaya olan bakışı ve tutumu gelecek nesiller açısından tehdit oluşturmaktadır. Bu bilincin oluşması ve kazandırılması daha küçük yaşlardan itibaren başlamalıdır. Bu noktada sınıf öğretmenleri önemli hale gelmektedir. Sınıf öğretmenlerinin doğa ve çevreye yönelik sahip olduğu değer ve tutumlar öğrencilerine bilinç kazandırma açısından önemlidir. Araştırmanın amacı da sınıf öğretmenlerinin doğa ve çevreye yükledikleri değer algılarını ortaya koymaktır. Araştırmada, doğa ve çevreye yönelik algıları ortaya koyabilmek için nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik yöntem tercih edilmiştir. Çalışma kapsamında Isparta il merkezinde görev yapmakta olan 20 sınıf öğretmeni ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş ve toplanan verilere içerik analizi yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Görüşme Formu” kullanılmıştır. Bu doğrultuda güvenirliği sağlamak amacıyla 3 uzman görüşüne başvurulmuştur. Güvenirlik, Miles ve Huberman’ın formülü kullanılarak hesaplanmış ve bu araştırma için ise güvenirlik katsayısı 0,92 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, sınıf öğretmenleri doğayı yaşam alanı ve huzur kaynağı olarak görmekte, çevreyi temiz tutarak ve bilinçli davranarak hareket etmek gerektiğine inanmaktadırlar. Ayrıca, sınıf öğretmenleri doğa sevgisinin daha çok içgüdüsel olduğunu, davranışlarıyla öğrencilerine örnek olunması gerektiğini belirtmektedirler. Nitekim sınıf öğretmenleri, insana duyulan saygı gibi doğaya da saygı duyulması gerektiğine inanmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler
Doğa ve çevre sevgisi, değer eğitimi, duyarlılık, sınıf öğretmeni

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri