Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


2006 VE 2015 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA YER ALAN DİL BİLGİSİ KAZANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Öğretim programı da her şey gibi yeniliğe, değişime ve gelişime ihtiyaç duyar. Bu bağlamda geçmişten günümüze sosyolojik değişimler, politik düşünceler, yaşam şartlarındaki değişim ve gelişimler ve özellikle ihtiyaçlar dâhilinde, öğretim programlarında az ya da çok düzenlemeler yapılmıştır. Geçmişte ilköğretim, günümüzde ise ortaokul Türkçe dersi de düzenleme ve değişiklik yapılan derslerin başında gelir. Sırasıyla 1929 'da Ortaokul Türkçe Ders Programı, 1931-1932 Ders Yılı Tadilatı Türkçe Programı, 1938 Ortaokul Müfredat Programı, 1949 Ortaokul Türkçe Programı, 1962 Ortaokul Programı, 1981 İlköğretim Okulları Türkçe Programı, 2006 İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı (6-8. Sınıflar), son olarak 2015 Türkçe Öğretim Programı (1-8. sınıflar) uygulanmak üzere yayımlanmıştır. Bu çalışma, yapılandırmacı anlayışa göre hazırlanmış 2006 Türkçe Öğretim Programı ve 2015 Türkçe Öğretim Programı'nın dil bilgisi kazanımlarının (5-8. sınıflar) benzerliklerini ve farklılıklarını incelemek için yapılmıştır. Bu çalışmada Türkçe öğretmenlerinin görüşleri alınarak ve kazanımlar incelenerek bir değerlendirme yapılmıştır. Önce “öğretim programı” kavramı açıklanmaya çalışılmış, sonra ise; 2015 Türkçe Öğretim Programı genel olarak tanıtılmış, dil bilgisi öğretiminin amacı, dil bilgisi öğretim yaklaşımları ve dil bilgisi öğretimi hakkında bilgi verilmiştir. Araştırmada bulgulara ulaşmak için önce programlar, araştırılacak olgularla ilgili bilgi veren yazılı kaynakların incelemesini içine alan doküman incelemesi (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 189) yöntemiyle incelenmiş, öğretmenlerin görüşlerini almak için internet üzerinden odak grup görüşmesi yöntemi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular üzerinden programlar; dil bilgisi kazanımlarının sınıflara dağılımı, dil bilgisi öğrenme alanının diğer öğrenme alanlarıyla karşılaştırılması, dil bilgisi kazanımlarının özellikleri ve öğretmen görüşleri bakımından karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar yapılırken ulaşılan bilgileri düzenlenmiş ve yorumlanmış biçimde okuyucuya sunmak için betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 239) Çalışmanın sonuçlarına göre 2015 programında dil bilgisi kazanım sayılarının ve buna bağlı olarak derslerdeki yoğunluğunun azaltıldığı, dil bilgisinin okuma ve yazma öğrenme alanlarında verilerek daha işlevsel hale getirildiği ve kazanımların sarmal bir yapıya kavuştuğu gözlenmiştir. Bu olumlu özelliklerin yanında Türkçe öğretmenlerinin programı yeterince bilmedikleri için benimsemedikleri de gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Dil bilgisi, Türkçe Öğretim Programı, Dil Bilgisi Kazanımları

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri