Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖĞRENCİLERİN YABANCI DİL ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Bu araştırmanın amacı, Aksaray Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin, öğrenim gördükleri fakülte türüne ve cinsiyetine göre yabancı dil öğrenimine ilişkin tutumlarını incelemektir. Araştırma 2009-2010 eğitim ve öğretim yılında, Aksaray Üniversitesi bünyesinde bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi birinci sınıfında öğrenim gören öğrenciler ile yürütülmüştür. Araştırmaya bu fakültelerde öğrenim gören ve tesadüfi örnekleme yolu ile seçilen toplam 457 öğrenci katılmıştır. Katılımcılara Toker (1999)tarafından geliştirilen ‘yabancı dil tutum ölçeği’ uygulanmış, ölçeğe eksiksiz yanıt veren 333 öğrencinin puanları değerlendirmeye alınmıştır. Veriler SPSS 21.0 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiş, öğrencilerin cinsiyetlerine ilişkin tutumlarının karşılaştırılmasında t-testi, fakülte türlerine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesinde ise, tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Sonuçta, öğrencilerin yabancı dil öğrenimine ilişkin tutum puanlarının cinsiyet ve öğrenim gördükleri fakülte değişkenleri açısından anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yabancı Dil Öğrenimi, Yabancı Dil Öğrenimine İlişkin Tutum, Aksaray Üniversitesi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri