Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN BARIŞ EĞİTİMİNDEKİ YERİ: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
Günümüz eğitim sisteminde barış eğitimine katkı sağlayacak derslerin başında sosyal bilgiler dersi gelmektedir. Sosyal bilgiler dersinin amacı, bireylerin bakış açılarını genişleterek onların iyi vatandaş ve toplum içerisinde iyi insan olmalarını sağlamaktır. Sosyal bilgiler dersi aracılığıyla barış eğitimi ile ilgili temel bilgi, beceri, kavram ve tutumlar öğrencilere kazandırılabilir ( Carter, 2004). Sosyal bilgiler dersinde barış eğitiminin gerçekleşmesinde önemli bir faktör de sosyal bilgiler öğretmenleridir. Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler öğretmenlerinin barış eğitimi hakkındaki görüşlerini belirlemek ve sosyal bilgiler derslerinde barış eğitiminin önemini ortaya koymaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2014- 2015 eğitim öğretim yılında İzmir’in Menemen İlçesinde görev yapan ve tesadüfü örneklem yöntemiyle seçilen 12 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış mülakat formu aracılığıyla toplanmıştır. Mülakat verileri aracılığıyla toplanan bulgular, içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiş ve elde edilen veriler frekans, yüzde ve doğrudan alıntılarla birlikte tablo haline getirilip yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler; sosyal bilgiler öğretmenlerinin barış eğitimi hakkındaki görüşleri, öğretmenlerin sosyal bilgiler derslerinin barış eğitimine uygunluğu ve sosyal bilgiler müfredatının barış eğitimi için yeterliliği hakkındaki görüşleri temaları altında toplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, sosyal bilgiler öğretmenlerinin barış eğitimi, barış eğitiminin önemi ve sosyal bilgiler derslerinin barış eğitimindeki yeri hakkında genel bir bilgiye sahip olduğu anlaşılmaktadır.

Keywords
Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sosyal Bilgiler Öğretmeni, Barış, Barış Eğitimi

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri