Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


POSTMODERN “ZAMAN” KAVRAMI VE PAZARLAMA UYGULAMALARINA YANSIMALARI: BİR ZAMAN ALGISI PARADİGMASI
Postmodernizm, modern ötesi görüşü simgeleyen bir olgu olmasına rağmen, modernizmden tamamen koptuğu ya da modernizmin bir devamı olduğu konusundaki tartışmalar hala sürmektedir. Çoğu araştırmacı, postmodernizmi, modernizmden tamamen kopmuş bir bakış açısı olarak görmektedir. Postmodernizmi, modernizmden ayıran en önemli özellik, postmodernizmde belirsizliklerin ve kaos ortamının varlığıdır. Özellikle, zaman kavramının değerlendirilmesinde, çok farklı bakış açıları mevcut olmakla birlikte, postmodernizmin zaman kavramını ele alış biçimi fizikçiler ve felsefeciler tarafından yorumlanmaya çalışılmaktadır. Ancak, tam ve kesin bir sonuca varılamamakla birlikte, oldukça soyut ve belirsiz bir kavram olarak yorumlanması güç görülmektedir. Postmodernizmi modernizmden ayıran koşullar birçok kaynakta ele alınmış ve araştırılmıştır. Ancak, zaman kavramının pazarlamaya olan yansımaları az rastlanan bir konudur. Bu çalışmada, özellikle, zaman kavramının, postmodern anlayıştaki yeni yorumları ile pazarlama uygulamalarında nasıl ele alındığı üzerinde durulmakta ve literatürdeki bilgiler ışığında bir zaman algısı paradigmasının varlığından söz edilmektedir. Araştırma, bir içerik analizi niteliğinde olup, daha önce ortaya atılmış teoriler ışığında bilgiler mevcut olaylarla yorumlanmakta ve çıkarımlarda bulunulmaktadır. Araştırma sonucuna göre, pazarlamada zaman algısı kavramı, mekân-zihin-iletişim etkileşimi paradigması çerçevesinde ele alınabilmekte, bunun da yeni araştırmalara ve uygulamalara ışık tutabileceği söylenebilmektedir.

Keywords
Zaman, Mekân, Uzay, Algılamalar, Postmodernizm, Paradigma

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri