Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ
Bu çalışmada oyun ve fiziki etkinlikler dersine giren sınıf öğretmenlerinin bu dersle ilgili görüşleri, özellikle sorunlar ve çözüm önerileri kapsamında incelenmiştir. Araştırmada ele alınan çalışma grubu Gaziantep ilinde görev yapan 1-15 yıl kıdeme sahip 60 öğretmenden oluşurken, veriler açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin çözümlemesinde nitel yöntem içinde yer alan içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre dersin müfredatında konu, içerik ve uygulama ile ilgili uyum, yetersizlik ve sosyo-ekonomik gerçeklikten kopukluk gibi sorunlar vardır. Çevre, okullar, sınıflar diğer fiziki ortamın yetersizliği, sınıf mevcutları ve derslere giren öğretmenlerin yeterince eğitim almamış olması gibi sorunlar ve bunların çözülmesi gerekliliği araştırmaya katılan öğretmenler tarafından dile getirilmiştir. Konunun diğer paydaşlar tarafından ve çoklu araştırma yöntemleriyle daha bütüncül şekilde ele alınmasıyla; eğitim yöneticilerinin karar verme, politika geliştirme, problem tespiti, değerlendirme, çözüm önerisi getirme gibi konularda eğitimin tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde çalışması gibi öneriler getirilmiştir.

Keywords
Oyun, fiziki etkinlik, sınıf öğretmeni

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri