Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


INVESTIGATION OF THE ROLE OF PRESCHOOL EDUCATION ON READINESS IN PRIMARY SCHOOL ACCORDING TO THE VIEWS OF CLASSROOM TEACHERS
Bu çalışma sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim almış ve almamış öğrencilerin okula hazır bulunuşluk düzeylerini değerlendirmek ve elde edilen sonuçlara göre öneriler geliştirmek için yapılmıştır. Araştırmanın evreni 2022-2023 eğitim öğretim yılında Zonguldak ilinde bulunan ilkokul 1.sınıfı okutan öğretmenlerden oluşmaktadır. Katılımcı sayısı 25 öğretmenden ibaret olan çalışmada, verilerin toplama aracı olarak 9 sorudan oluşan “Okul Öncesi Eğitimin İlkokuldaki Hazır Bulunuşluk Üzerindeki Rolü” görüşme formu uygulanmıştır. Katılımcıların okul öncesi eğitimin gelişim alanları üzerindeki etkileri, okul öncesi eğitimin ilkokula hazırlamadaki eksiklikleri ve okul öncesi eğitiminin zorunlu olması ile ilgili görüşleri açıklanmıştır. Katılımcıların tamamına yakınının girdiği sınıflarda okul öncesi eğitim almış ve almamış öğrencilerin mevcut olduğu bilinmektedir. Araştırma bulguları okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri arasında fark olduğunu, okul öncesi eğitimin hazır bulunuşluk düzeyini olumlu yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Okul öncesi eğitim alan öğrencilerin, almayan öğrencilere göre ilkokul 1.sınıfta öğrenim gören öğrenciler arasında bilişsel, sosyal-duygusal, dil, psikomotor ve öz bakım becerilerinin daha çok gelişmiş olduğu öğretmen görüşlerini incelenmesi neticesinde ifade edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Eğitim, Okul Öncesi Eğitim, Okula Hazır Bulunuşluk.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri