Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


5. DÜZEY LİDERLİĞİN ÇALIŞANLARIN PERFORMANS VE İŞE YABANCILAŞMA İLE İLİŞKİSİ
Bu çalışmada Doğu Marmara Bölgesinde bulunan Türkcell iletişim bayilerinde çalışan satış personellerinin liderlik düzeyi algılarının çalışanların performans ve işe yabancılaşma düzeyleri üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma %57’si kadın, %43’ü erkek olmak üzere toplamda 188 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Google forms üzerinden 5. Düzey Liderlik Ölçeği, İşe Yabancılaşma Ölçeği ve Performans Ölçeği kullanılarak veriler toplanmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre; liderlik düzeyi algıları ve bireysel performans arasında orta seviyede pozitif (r=0,516) yönde anlamlı (p<0,01) bir ilişki olduğu bulunmuştur. Liderlik düzeyi algıları ve kurumsal performans arasında zayıf seviyede pozitif (r=0,495) yönde anlamlı (p<0,01) bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların liderlik düzeyi algıları ile işe yabancılaşma arasında zayıf düzeyde negatif (rbireysel=-,253) (rkurumsal=-,445) yönde anlamlı (p<0,01) bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların işe yabancılaşma düzeyleri ile bireysel ve kurumsal performansı arasında zayıf düzeyde negatif (r=-,378) yönde anlamlı (p<0,01) bir ilişki bulunmuştur. Böylece araştırma kapsamında oluşturulan bütün hipotezler doğrulanmıştır.

Anahtar Kelimeler
: 5. Düzey Liderlik, 1. Düzey Liderlik, Bireysel Performans, Kurumsal Performans, İşe Yabancılaşma.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri