Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


OBJECTIVE RELATIONS BETWEEN DIPLOMACY AND TRANSLATION FROM THE PERSPECTIVE OF POWER RELATIONS
Bu çalışmada diplomasi ve çeviri arasındaki nesnel bağıntılar uluslararası arenadaki güç mücadeleleri bağlamında kurulan güç ilişkileri, bu ilişkiler sonucu oluşan güç dengeleri ve çevirinin diplomatik bir araca dönüşme durumları ele alınmıştır. Diplomasi tarihi ilkel toplumlara kadar dayandırılan bir uzlaşı ve iletişim sanatıdır. Bilinen en eski diplomatik ilişki yöntemlerinden ad-hoc yöntemi XV. yüzyıl itibariyle terk edilmeye başlanmış ve değişen çağa uyumlu diplomatik yöntemler geliştirilmiştir. Kalıcı elçiliklerin kurulmaya başlanması ile diplomasi tam anlamıyla kurumsal, resmî bir boyut kazanmıştır denilebilir. XIX. yüzyılın ikici yarısından itibaren ulusal dil ve kültür tanıtımının diğer uluslarla ilişkiler kurabilmek, yeni pazarlar edinebilmek için diplomasinin ne denli gerekli olduğu gerçeği daha net anlaşılmıştır. Küreselleşme diplomasinin değişen güvenlik algıları ve tehditleri için kullanılabilecek güçlü bir yöntem olduğunu uluslararası alandaki siyasi aktörlere göstermiştir. Bununla birlikte diplomasinin değişen bu yeni dünya düzenine uyumlu hale gelmesi gerçekliği de gün yüzüne çıkmıştır. Diplomasi büyük bir paradigma kırılışı yaşayarak kültürel, sosyal ve simgesel sermayeleri geliştirici ve ulusal çıkarları destekleyici birçok yeni alt alana bölünmüştür. Bu bölünüş diplomasinin çeviri alanına daha fazla yaklaşmasını sağlamıştır. Çeviri uygulama boyutuyla bir iletişim eylemidir, kuramsal açıdan ele alındığında ise diller arası ve diller ötesi eylemlerin gerçekleştirilişinde bilişsel art alanın yani simgesel sermayenin geliştirilmesidir. Çalışmada diplomasi ve çeviri birlikteliği kültürel boyutunun yanı sıra çeviri bilim teorisyenlerinden ideoloji ve güç ilişkilerini göz önünde bulundurarak kuramsal alanlarını yaratan kuramcılardan Antoine Berman ve Lawrence Venuti açısından da ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Diplomasi, çeviri, güç ilişkileri, Antoine Berman, Lawrence Venuti

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri