Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖĞRETMENLERİN İLK YIL DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ: ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ
Bu çalışmada, öğretmenlerin ilk yıl deneyimlerinin incelenmesi ve mesleklerinin ilk yıllarında süreç hakkında düşünceleri, mesleklerin icra ederken yaşadıkları zorluklar ve olumlu/olumsuz deneyimleri, iş tanımları, iş kaynaklı kaygıları, meslekî güvensizlikleri ve mesleklerini icra ederken ortaya çıkan duygu durumlarını kendi perspektifleri üzerinden tespit ederek ortaya koymaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgu bilim (fenomenoloji) kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubu 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Zonguldak ili Merkez ilçesi Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir lisede görev yapan 15 öğretmendir. Bu araştırmada öğretmenlerin, görüşlerinin ve algılarının incelenmesine ilişkin veri toplama amacıyla hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma bulguları sonucunda öğretmenlerin, meslek olarak öğretmenliği seçmesinde en büyük etkenin kendi tercihleri olduğu ve devlet güvencesinin ön plana çıktığı görülmektedir. Ayrıca öğretmenlik mesleğinin toplum tarafından kabul görünen, saygınlığını zaman içerisinde kaybetse de halen daha popüler bir meslek olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. Buna rağmen bazı öğretmenlerin mesleklerini icra ederken, öğrenci niteliğinin farklılığından dolayı oluşan başarısızlık, uygulamadaki eksiklikten kaynaklı, bürokratik engellerin varlığı ve ayrıca eğitimin sınav odaklı olması şeklindeki olumsuz algılar içerisinde oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin, öğrenme öğretme süreçlerinde kullandıkları teknikler konusunda çoğunluğun geleneksel yöntem olan anlatma tekniğini kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Meslek, Deneyim, İcra Etmek, Kaygı, Meslekî Güvensizlik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri