Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM ORTAMINDAKİ AKRANLARINA YÖNELİK ADALET EĞİLİMLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Bu çalışmanın amacı Ortaokul Öğrencilerinin Eğitim Ortamındaki Akranlarına Yönelik Adalet Eğilimleri Ölçeği’nin geliştirilmesidir. Yapılan literatür taraması sonrası alt boyutları arkadaşlarına eşit ve denk davranmak, arkadaşlarının hakkını gözetmek, haklı olanın yanında yer almak, hatalı davranışlarının sorumluluğunu almak, yaptığı işin hakkını vermek ve adil paylaşım yapmak olarak belirlenen ölçekte 5’li Likert derecelemesi kullanılmıştır. Ölçeğin her maddesi için “hiçbir zaman”, “nadiren”, “ara sıra”, “çoğu zaman” ve “her zaman” şeklinde cevap seçenekleri bulunmaktadır. Asıl uygulamada yer almayan öğrencilerden toplanan veriler sonrası madde havuzu oluşturulmuştur. Madde havuzundaki maddeler alan ve dil uzmanlarının görüşü alındıktan sonra Türkiye’nin yedi ayrı bölgesinden 5, 6, 7 ve 8. sınıflardan toplam 628 öğrenciye uygulanmıştır. Madde analizleri yapılırken ölçeğin iç tutarlılığına Cronbach Alpha katsayısı ile bakılmış Cronbach’s Alpha iç tutarlılık katsayısı .766 hesaplanmıştır. Bu da ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Öğrencilerinin Eğitim Ortamındaki Akranlarına Yönelik Adalet Eğilimleri Ölçeği’nin yapı geçerliğini ortaya koymak için 405 öğrenci ile açımlayıcı faktör analizi, 223 öğrenci ile de doğrulayıcı faktör analizi yapılarak 26 maddelik geçerli ve güvenilir bir ölçek oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Değer eğitimi, Türkçe dersi, adalet değeri, geçerlik, güvenirlik.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri