Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İLKOKUL YÖNETİCİLERİNİN PAYLAŞILAN LİDERLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Araştırma, ilkokul yöneticilerinin paylaşılan liderlik düzey algısının öğretmenlerin bakış açısından öğretmenlerin demografik özellikleri bağlamında tespit edilmesine yönelik yapılmıştır. Nicel araştırmalardan betimsel tarama modelinde, Ankara ili Altındağ ilçesi resmi ilkokullarında tesadüfi örneklem yöntemine göre seçilen 144 ilkokul öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak öğretmenlerin demografik verilerini elde etmek amacıyla oluşturulan “kişisel bilgi formu” ile paylaşılan liderlik düzeyinin tespitine yönelik “okul örgütlerinde paylaşılan liderlik ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada okul yöneticilerinin paylaşılan liderlik düzeyinin tüm alt boyutlarıyla yüksek düzeyde olduğu, ilkokul yöneticilerinin paylaşılan liderlik düzeyi algısının öğretmenlerin cinsiyet, meslekî kıdem, branş, eğitim düzeyi değişkenlerine göre farklılık yaratmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Okul liderliği, paylaşılan liderlik, dağıtımcı liderlik, ilkokul.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri