Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


EXAMINING THE OPINIONS OF SCHOOL PRINCIPALS ON THE CRISIS MANAGEMENT PROCESS
Bu araştırmanın amacı ortaöğretim kurumlarında yöneticilik yapan okul müdürlerinin kriz yönetimi davranışlarının incelenmesidir. Araştırmada öncelikle kriz süreçlerine ilişkin genel görüşleri alınmış daha sonra krizlerin nedenlerine ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırma olgu bilim deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 yılında Adıyaman ilindeki ortaöğretim kurumlarında görev yapan 15 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Örnekleme dahil edilecek katılımcıların belirlenmesinde temel ölçüt okul yöneticisinin daha önce kriz yaşamış ve kriz yönetimi sürecinde bulunmuş olmasıdır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde ise içerik analizi ve betimsel analiz teknikleri birlikte kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda okul yöneticilerinin kriz durumlarını eğitim-öğretim sürecini aksatan, okulda huzursuzluğa yol açan bir süreç olarak tanımladıkları görülmüştür. Kriz sürecinde kendi rol ve sorumluluklarını tanımlarken daha çok yönetmelikler çerçevesinde hareket ettikleri görülmüştür. Kriz durumlarında işbirliği yaptıkları paydaşları tanımlarken yaşanan krizin niteliği doğrultusunda farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaptıklarını ama temel paydaşlardan birinin veliler olduğunu ifade ettikleri görülmüştür. Kriz yönetimi sürecini zorlaştıran ve kolaylaştıran unsurları okul içi unsurlar ve okul dışı unsurlar kapsamında değerlendirmişlerdir. Ayrıca yöneticiler kriz durumlarının okulları üzerindeki olumsuz etkilerini tanımlarken örgütsel yapı ve kültürün olumsuz yönde etkilenmesine, öğrenciler, öğretmenler ve veliler üzerinde stres oluşturmasına vurgu yaparken; olumlu etkilerinden bahsederken örgütsel yenilik sürecine imkan vermesine vurgu yapmışlardır.

Anahtar Kelimeler
Kriz, kriz yönetimi, okul yöneticisi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri