Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


MUHAMMED ŞEYBÂNÎ’NİN MUVATTA’DA KULLANDIĞI FIKHİ TERİMLER
İslam Hukukunun nesiller boyu doğru anlaşılabilmesinin en önemli yollarından biride sistemli ve anlaşılabilir eserler ortaya konulmasıdır. Bunun için kullanılan terimler ve bu terimlere yüklenen anlamlar önem arz etmektedir. Ancak fıkhın sistemleşmesiyle ve mezheplerin oluşmasıyla birlikte terimlere yüklenen anlamlarda farklılıklar ortaya çıkmıştır. Kadim fıkhi eserleri doğru anlamak ve doğru bir şekilde aktarabilmek için müellifin kullandığı terimleri de doğru anlamalıyız. Nitekim Hanefi mezhebinin teşekkülünde önemli bir yeri olan İmam Muhammed'in yazdığı eserlerde de fıkhi terimler bulunmaktadır. İmam Malik'ten rivayeten almış olduğu hadisleri aktarırken bazı fıkhi terimler kullanmış ve bu fıkhi terimler sonraki dönemde usulün de sistemleşmesiyle farklı anlamlar kazanmışlardır. Fakihler aynı terime mensubu olduğu mezhep çerçevesinde farklı anlamlar yüklemişlerdir. Çalışmamızda İmam Muhammed'in, Muvatta'ın rivayetinde kullandığı terimlerden bir kısmını inceleyerek ilk dönem ile sonraki dönem fıkıh kitaplarındaki terimlere yüklenen anlam farklılığı ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Muhammed Şeybânî, Muvatta, Fıkhi terim.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri