Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN RUHANİLİK (İŞ YERİ RUHSALLIĞI) ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Bu araştırmada amaç; ruhanilik, örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık arasında nasıl bir ilişki olabileceğini yüksek lisans öğrencilerinin görüşleri doğrultusunda ortaya koymaktır. Amaca uygun olarak araştırmada, nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin, Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Sınıf Eğitimi ve Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim dallarında eğitim gören 12’si kadın, 9’u erkek toplam 21 lisans üstü öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veriler yapılandırılmış görüşme ile toplanmış verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ruhanilik, bireyin bir işte kendini geliştirmesi, işte tam verim elde etmesi, örgüt kültürünün oluşması için örgütü içselleştirmesi bunun için de işinde mutlu olarak ruhani değerleri beslemesi olarak tanımlanmıştır. Ruhanilik, örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık arasında güçlü bir ilişki bulunmakta, ruhanilik örgütsel bağlılığı, örgütsel bağlılık ise örgüt kültürünü etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler
Ruhanilik, Örgütsel Kültür, Örgütsel Bağlılık, Betimsel Analiz

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri