Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


OKUL İKLİMİ ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI
Bu çalışma, Türkiye’de 2010–2020 yılları arasında okul iklimi konulu tezlerin incelenmesine yönelik bir içerik analizi çalışmasıdır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmanın veri kaynağı olan tezler, genel ağdan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi sitesinden “Okul İklimi” anahtar kelimesi üzerinden tarama yapılarak indirilmiştir. Toplam 60 tez çalışması üzerinde araştırma yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar, doküman incelemesi yoluyla tezlerin yayımlandığı yıl, tezlerin türleri, hazırlandığı üniversite, yöntemi, okul türü, veri analizi teknikleri, veri toplama araçları ve örneklem büyüklüğüne göre dağılımı açısından incelenmiştir. Araştırmada ulaşılan bulgular: okul iklimi konulu tezlerin yıllara göre dağılımına bakıldığında en fazla tezin 2018, 2019 ve 2020 yılında yayımlandığı, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında herhangi bir araştırma yapılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaların büyük çoğunluğu yüksek lisans tezidir. Bulgulara göre tezlerde en fazla kullanılan ölçme aracı ölçektir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre en fazla nicel yöntem kullanılmıştır. Araştırmaların çoğunda 501 ve üzeri örneklem tercih edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Okul İklimi, Okul Ortamı, İçerik Analizi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri