Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HAYAT BOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ EĞİLİMLERİ
Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi eğilimlerini incelemektir. Araştırmada nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubu, bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 160 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada Wielkiewicz ve Meuwissen (2014) tarafından geliştirilip Türkçeye Engin, Kör ve Erbay (2017) tarafından uyarlanan “Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada betimsel istatistik analizleri, T-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), korelasyon analizi kullanılmıştır. Analizlerden oluşan sonuçlara göre Türkçe öğretmeni adaylarının hayat boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi eğilimleri cinsiyet ve akademik başarı ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe eğitimi, hayat boyu öğrenme, yetişkin eğitimi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri