Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


HASAN HÜSNÜ NR. 720’DE KAYITLI CEVÂMİÜ’L-HİKÂYÂT VE LEVÂMİ’Ü’R-RİVÂYÂT ÜZERİNE
Cevâmiü’l-hikâyât ve Levâmi’ü’r-rivâyât, 13. yüzyılda Muhammed Avfî tarafından kaleme alınmış Farsça hikâyelerden oluşmaktadır. Bu eserin tespit edilebildiği kadarıyla Türkçe üç tercümesi bulunmaktadır. Türkçe tercümeler Celâlzâde Salih Çelebi, Necâtî ve İbn Arabşah tarafından yapılmıştır. Celâlzâde Salih Çelebi tarafından yapılan tercüme günümüze ulaşmış ancak Necâtî ve İbn Arabşah’ın tercümelerine rastlanmamıştır. Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi, Hasan Hüsnü nr. 720 kayıtlı olan Cevâmiü’l-hikâyât ve Levâmi’ü’r-rivâyât’ın Necâtî’ye ait olduğuna dair çeşitli görüşler bulunmaktadır. Çalışmamıza konu olan bu yazmadaki hikâyelerin Necâtî’ye ait olabileceğine dair bir bulguya rastlanmamıştır. 1539 yılında tamamlandığı anlaşılan eserin fihrist kısmında 1385 hikâyeden oluştuğu belirtilmektedir. Kaynak eserden seçilen bazı hikâyelerin özet niteliğindeki tercümesinden oluşan bu eserde sade ve yalın bir dil kullanılmıştır. Bu çalışmada Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi, Hasan Hüsnü nr. 720’de kayıtlı Cevâmiü’l-hikâyât ve Levâmi’ü’r-rivâyât tanıtılmış, bu nüshadaki bablarla Milli Kütüphane 50 Damad 39 ve Nuruosmaniye 3232 kayıtlı nüshalardaki bablar mukayese edilmiş, Cevâmiü’l-hikâyât ve Levâmi’ü’r-rivâyât’ın yapı ve muhteva özelliklerine dikkat çekilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Cevâmiü’l-hikâyât ve Levâmi’ü’r-rivâyât, Hasan Hüsnü nr. 720, hikâye.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri