Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


EXAMINATION OF CLASSROOM TEACHERS VIEWS ON TRANSITION FROM PRESCHOOL TO PRIMARY SCHOOL AND INTER-INSTITUTIONAL COOPERATION (EXAMPLE OF CANAKKALE PROVINCE)
Bu araştırmada okul öncesi eğitimden ilkokul dönemine geçiş sürecine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerini belirlemek ve kurumlar arası gerçekleşmesi beklenen işbirliği durumunu incelemek amaçlanmıştır. Nitel yöntem kullanılarak gerçekleştirilen araştırma durum çalışması deseninde yürütülmüştür. İlkokullarda görev yapmakta olan 6 sınıf öğretmeni araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Hazırlanan odak grup görüşme formu ve öğretmenlerin gözlemlerine dayalı doldurulan gözlem formu veri toplamada kullanılan araçlardır. 3 oturumdan oluşan odak grup görüşmesinden ve gözlem formundan elde edilen veriler içerik analizi tekniğiyle çözümlenerek frekans ve yüzde değerleriyle sayısallaştırılmıştır. Ulaşılan bulgulara dayalı olarak sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitimi beceri kazanımı yönünden oldukça önemli buldukları, uyum süreci açısından ön plana alınmasını gereklilik olarak gördükleri sonucuna varılmıştır. Her iki öğretim basamağı arası işbirliğine ilişkin düzenlemelere duyulan ihtiyacın yalnızca öğretmen – öğrenci etkileşimi kapsamında değil yanı sıra okul yöneticisi, veli, bakanlık boyutlarını da kapsayıcı, bütünsel işbirliğini sağlayacak şekilde ele alınması gerektiği görüşünde oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Okul Öncesi Eğitim, İlkokul Dönemi, Erken Çocukluk Dönemi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri