Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜST-BİLİŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının üst-bilişlerinin cinsiyet, bölüm, akademik ortalama ve tercih sırası değişkenlerine göre incelemektir. Araştırmanın yöntemi nicel araştırma türlerinden tarama yöntemidir. Araştırmanın evrenini Akdeniz Bölgesindeki bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklemini ise çalışmaya gönüllü olarak katılan ve basit tesadüfi örneklem tekniği ile belirlenen 246 kişi oluşturmaktadır. Veriler üst-biliş ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Bağımsız gruplar t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Post-Hoc. ve Kruskall Wallis analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmen adaylarının üst-bilişleri ile bölüm değişkenine göre sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği, tercih sırası değişkenine göre 1 – 5 ve 6 – 10 arası tercih edenlerin lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Cinsiyet ve akademik ortalama değişkenine göre ise istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktur.

Keywords
Üst-biliş, Biliş, Öğretmen Adayları

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri