Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLİMLERİNDE KULLANDIKLARI BELLEK DESTEKLEYİCİ İPUÇLARININ TESPİT EDİLMESİ
Bu araştırma, fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilimlerinde kullandıkları bellek destekleyici ipuçlarını tespit etmek ve fen bilimlerinde kullanılan bütün bellek destekleyici ipuçlarını bir araya getirmek amacıyla yapılmıştır. Böylece klasik öğretim yapan öğretmenlerde ve klasik ezber yöntemlerini kullanan öğrencilerde farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. Araştırma 2017-2018 Eğitim - Öğretim yılında bir devlet üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 1. 2. ve 3. sınıflarda öğrenim görmekte olan 81 Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Bu çalışmada katılımcılara bellek destekleyici ipuçları hakkında sunum yapılmış, araştırmacı tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu öğretmen adaylarına uygulanarak veriler toplanmıştır. Veriler önce bilgisayar ortamında yazılı hale getirilmiş, sonra da nitel araştırma tekniklerden betimsel analiz kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda oldukça ilginç, yaratıcı, akılda kalıcı ve eğlenceli ipuçları elde edilmiştir. Yapılan bu araştırma literatürde sayısal ağırlıklı bir ders olarak geçmesine rağmen Fen bilimleri dersinin oldukça sözel bilgiler içeren konulardan oluştuğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Beyin, bellek, bellek destekleyiciler, fen bilimleri.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri