Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SPOR EĞİTİMCİLERİNİN KULLANDIKLARI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN KÜMELEME ANALİZİ İLİ DEĞERLENDİRİLMESİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)
Bu çalışmada; beden eğitimi öğretmenleriyle, antrenörlerin demografik ve mesleki özellikleri incelenmiş olup, öğretim yöntemlerine göre bu meslek gruplarında farklılığın olup olmadığı araştırılmak istenmiştir. Araştırmanın Evrenini Spor Eğitimcileri oluşturmuştur. Örneklemini ise 2010– 2011 yılında Elazığ ilinde aktif görev yapan, 178 Beden Eğitimi öğretmeni ile 243 Antrenör oluşturmuştur. Araştırmada Spor Eğitimcileri gruplar halinde sınıflandırılarak, Araştırmaya katılan Spor Eğitimcilerinin meslek ve diğer değişkenlere göre demografik dağılımları arasındaki ilişkinin (p<0.05) düzeyinde anlamlı olup olmadığı incelenmiştir. Spor Eğitimcilerini Öğretim Yöntemlerine göre kümelenme eğilimlerini belirlemek amacı ile kullandıkları öğretim yöntemlerine ilişkin, her değişkenin hangi değişkenler tarafından açıklandığı ve hangi değişken kümesinde yer aldığını saptamak amacıyla çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden “Kümeleme Analizi Yöntemlerinden” “İki Aşamalı Yöntem” seçilmiş olup, kümeleme kriteri olarak “Schwarz’ın Bayesian Kriteri” (BIC) seçilmiştir. Araştırmaya katılan Spor Eğitimcilerinin Mesleğe göre gösterdikleri dağılımı kümeleme analizi yöntemlerinden “K-means cluster” K-ortalamalı kümeleme analizi ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, Spor Eğitimcilerinin yaygın olarak kullandıkları öğretim yöntemleri belirlenmiş, meslek gruplarının kümelenme tabakaları ortaya konulmuştur. Spor eğitimcilerinin kullandıkları öğretim yöntemlerinin mesleğe, yaşa, eğitim durumuna göre anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Spor eğitimcisi, öğretim yöntemi, kümeleme analizi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Duyurular

     

    Dear Academicians,

    RESSJOURNAL's issue 10/5 (September 2023) is published. RESSJOURNAL's new issue (100th Anniversary Special Issue) will be published on October 29, 2023. We are waiting for your qualified articles.Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com & articlesubmit@ressjournal.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri