Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ DESTEKLİ MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Öğretmen adayların mesleklerine başlamadan önce aldıkları eğitim sürecinde öğretmenlik mesleğine yönelik hazır bulunuşuklarının iyi sağlanması gerekmektedir. Hizmet öncesi eğitimde etkili öğretmenlik becerilerini kazandırmaya ve geliştirmeye yönelik uygulanan tekniklerden birisi de mikro öğretim uygulamalarıdır. Teknoloji destekli mikro öğretim ise mikro öğretim ortamına teknolojik araç gereçlerin eklenmesiyle öğrenme ortamlarıdır. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerinin geliştirilmesi kapsamında uygulanan mikro öğretim tekniği hakkındaki görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden birisi olan içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir devlet üniversitesinin biyoloji eğitiminde pedagojik formasyon sertifika programını başarıyla tamamlayan 39 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersi kapsamında 14 haftalık süreçte gerçekleşmiştir. Öğretmen adaylarının sunumlarının gerçekleştiği sırada araştırmacı tarafından video kayıtları tutulmuştur ve elde edilen kayıtlar öğretmen adayları ile sunum sonunda paylaşılarak kendilerini izlemelerine ve öz değerlendirme yapmaları sağlanmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler ise ATLAS.ti programında kategoriler ve kodlar oluşturularak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre Öğretmen adaylarının video kayıtlarını izledikten sonra öz-değerlendirmeleri sonucunda elde edilen verilere göre adayların öğretmenlik becerileri ile ilgili olarak kendilerinde beğendikleri özelliklerin (f=49) beğenmedikleri özelliklere (f= 90) göre daha az vurgulandığı tespit edilmiştir. Ayrıca süreç sonunda öğretmen adaylarının mikro öğretim uygulamaları hakkındaki olumlu görüşleri (f=185) ve olumsuz görüşleri (f=15) kodlanarak analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda teknoloji destekli uygulama sürecinin öğretmen adaylarının mesleki açıdan gelişim gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Mikroöğretim, Teknoloji destekli öğretim, Öğretmen adayı.

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri