Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETİM ELEMANLARININ, AKADEMİK SAHTEKARLIK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının sergilemiş olduğu akademik sahtekarlık davranışına ilişkin öğretim elemanlarının görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını bir üniversitenin eğitim fakültesinde görev yapmakta olan 8 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının 5’i kadın 3’ü erkektir. Mesleki kıdemleri 4-20 yıl arasında değişmektedir. Araştırma verilerinin toplanması sürecinde nominal grup tekniği ve odak grup görüşmesi teknikleri birlikte kullanılmıştır. Öğretim elemanlarının öğretmen adaylarında gözlemlemiş oldukları akademik sahtekarlık davranışları grup çalışmalarında iş yükünü paylaşmamak, arkadaşlarının çalışmalarını engellemek, nitelikli ödev yapmamak, ödevde sahtekarlık, yoklamada başkasının yerine imza atmak, uygulamalı derslerde dersin gereğini yerine getirmemek, başkasının yerine sınava girmek, ödev teslim etmemesine rağmen teslim etmiş gibi davranmak, sınav esnasında kağıt değiştirmek, derse geç gelmek (alışkanlık haline getirmek), kopya çekmek, başkasının ödevini kendi ödevi gibi sunmak, ödevi başkasına yaptırmak, başkasının yerine derse girmek ve dersten kaçmaktır. Öğretim elemanları akademik sahtekarlık davranışlarına ilişkin görüşlerini ifade ederken genellikle sınav, ödev ve derse devam konularına vurgu yapmışlardır. Öğretim elemanları açısından akademik sahtekarlık olarak nitelendirilebilecek davranışların en önemlisi başkasının yerine sınava girmektir. En önemsiz gördükleri sahtekarlık davranışı ise derse geç gelmek (bu durumu suiistimal etmek) tir. Akademik sahtekarlık davranışlarının önlenmesi için alınması gereken önlemler ise kurumsal ve bireysel önlemler şeklinde ifade edilmiştir.

Keywords
Akademik sahtekarlık, intihal, kopya, öğretmen adayı.

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

   

  Değerli Bilim İnsanları,

  Dergimizin sponsorluğunu  yaptığı "BABİR CONGRESS"; Ağustos 2020 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile EKG-BABIR ev sahipliğinde Insani Bilimler -4 Sempozyumu Ankara Anadolu Termal Esenboğa Otel'de gerçekleştirilecektir. 

  www.babir.org

  Dergimiz, yılda 12 defa  düzenli olarak yayınlanmaktadır. 

  Değerli Bilim İnsanları,

  RessJournal'un 7/6 Haziran sayısı yayınlamıştır. Temmuz 2020 sayısı için nitelikli çalışmalarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

   

   Adres :Kemalpaşa Cd Arıtman Apt K.1 N.1 Antakya / HATAY
Telefon : Faks :
Eposta :ressjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri